Projecten

Groen Licht beschikt over ruime ervaring in de energietransitie en de andere duurzaamheidstransities. In verschillende rollen, opgaven, op uiteenlopende schaalniveaus. En voor een groot scala aan opdrachtgevers. Hierdoor kennen wij de opgaven, uitdagingen, belangen en betrokkenen als geen ander. Dit geeft een stevige basis voor elke opdracht waaraan we werken.

Op alle niveaus actief

Groen Licht werkt aan opdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. We spreken de taal van Rijk tot wijk.

Rotterdams Klimaatakkoord

Duurzame elektriciteit

Procesontwerp & governance

Voorzitter van de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord

Energieakkoord en RES Holland Rijnland

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Vertaling van de bestaande regionale ambitie naar een Regionale Energiestrategie

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie Provincie Noord-Brabant

Circulaire economie

Beleidsadvies

Een circulaire toekomst voor de Provincie Noord-Brabant.

Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Project- & programmamanagement

Van ambitie naar uitvoering

Regionale Energiestrategie West-Brabant

Regionale Energiestrategie

Warmtetransitie

Groen Licht als buitenboordmotor in de RES en kwartiermaker/coördinator Warmte.

Uitvoeringsprogramma Energie Provincie Noord-Brabant

Duurzame elektriciteit

Procesontwerp & governance

En uitvoeringsprogramma met ambitie voor de Provincie Noord-Brabant.

Nationale ruimtelijke strategie voor het energiesysteem

Duurzame elektriciteit

Beleidsadvies

Inzicht in de ruimtelijke effecten van keuzes in het energiesysteem.

Taskforce Regionale Energie-infrastructuur

Procesontwerp & governance

Project- & programmamanagement

Een gezamenlijke strategie van de 12 provincies voor programmering & prioritering in de regionale energie-infrastructuur.

NP RES - 'Foto' van de 30 RES-regio's

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Duurzame elektriciteit

2x per jaar actueel inzicht in de vorderingen, resultaten en uitdagingen van de 30 RES-regio's.

Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor regio Drechtsteden

Regionale Energiestrategie

Duurzame elektriciteit

Beleidsadvies

Via interactieve werksessies naar een stevig fundament voor uitvoering van de RES.

Beleidskader & Uitvoeringsprogramma Milieu, Klimaat & Duurzaamheid

Procesontwerp & governance

Project- & programmamanagement

Beleidsadvies

Van ambitie naar beleid en uitvoering voor de provincie Noord-Brabant.

Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee

Regionale Energiestrategie

Aanpak en proces, inhoudelijk advies en projectondersteuning voor een Energieleverend Goeree-Overflakkee.