Projecten

Groen Licht beschikt over ruime ervaring in de energietransitie en de andere duurzaamheidstransities. In verschillende rollen, opgaven, op uiteenlopende schaalniveaus. En voor een groot scala aan opdrachtgevers. Hierdoor kennen wij de opgaven, uitdagingen, belangen en betrokkenen als geen ander. Dit geeft een stevige basis voor elke opdracht waaraan we werken.

Op alle niveaus actief

Groen Licht werkt aan opdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. We spreken de taal van Rijk tot wijk.

Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Project- & programmamanagement

Van ambitie naar uitvoering

Rotterdams Klimaatakkoord

Duurzame elektriciteit

Procesontwerp & governance

Voorzitter van de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord

Uitvoeringsprogramma Energie Provincie Noord-Brabant

Duurzame elektriciteit

Procesontwerp & governance

En uitvoeringsprogramma met ambitie voor de Provincie Noord-Brabant.

Regionale Energiestrategie West-Brabant

Regionale Energiestrategie

Warmtetransitie

Groen Licht als buitenboordmotor in de RES en kwartiermaker/coördinator Warmte.

Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee

Regionale Energiestrategie

Aanpak en proces, inhoudelijk advies en projectondersteuning voor een Energieleverend Goeree-Overflakkee.

Verkenning Borging RES in Omgevingsinstrumentarium

Duurzame elektriciteit

Regionale Energiestrategie

Beleidsadvies

Inzicht in de mogelijkheden van de instrumenten van de provinciale omgevingswet voor de RES.

Ontwikkelprogramma Lage Temperatuur Warmte

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Contouren van het ontwikkelprogramma voor een lage temperatuur warmtevoorziening

Regionale Energiestrategie U16

Regionale Energiestrategie

Interim programmamanagement voor de RES U16