Rotterdams Klimaatakkoord

Duurzame elektriciteit
Procesontwerp & governance

Voorzitter van de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord

25 organisaties

nemen deel aan de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord

Alliantie gericht op CO2-reductie

In november 2019 is het Rotterdamse Klimaatakkoord afgesloten door meer dan 100 bedrijven en organisaties, die gezamenlijk de Rotterdamse Klimaatalliantie vormen. Dit is de basis voor een gezamenlijke inzet op stevige CO2-reductie, die via 5 tafels en - bij aanvang - 50 deals bereikt moet worden. Vanuit Groen Licht vervult Floris de Groot de rol van voorzitter van de tafel Schone Energie van het Klimaatakkoord.

Tafel Schone Energie

Aan de tafel Schone Energie buigen ca 25 organisaties zich op het versnellen van de opwek en gebruik van schone energie. Focus ligt op het stimuleren van de opwek van duurzame elektriciteit (zon en wind): “zon en wind in haven gebied”, “wind op land”, “wind op zee” en “zon in stedelijk gebied”. Gemene deler van de deals is dat deze gericht zijn op het opdoen van ervaringen (pilots) of weghalen van drempels. Ze zijn dus vooral gericht op het creëren van beweging en versnelling door de juiste condities te scheppen.

Rol van voorzitter

De onafhankelijke tafelvoorzitter heeft een faciliterende rol. Hij ondersteunt de tafel, deals en partijen bij het invullen en ontwikkelen van (nieuwe) deals. zijn inzet is gericht op het activeren van deelnemende partijen, het betrekken van nieuwe partijen, en het waar mogelijk wegnemen van drempels of uitdagingen in deals. Dit alles is sterk gericht op mede-eigenaarschap van de transitie en deals bij zowel publieke, private en maatschappelijke organisaties.

Bekijk deze projecten ook

No items found.