Uitvoeringsagenda Circulaire Economie Provincie Noord-Brabant

Circulaire economie
Beleidsadvies

Een circulaire toekomst voor de Provincie Noord-Brabant.

Een ambitieuze circulaire agenda

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken, en in 2050 'verregaand circulair' te zijn. Dat is een grote uitdaging, die vraagt om concrete actie volgens een duidelijk tijdspad. De provincie heeft Groen Licht gevraagd te helpen bij het inzichtelijk maken van de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken, en het schrijven van de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023.

Stap-voor-stap aanpak met een duidelijk eindresultaat

De Uitvoeringsagenda bevat een visie op een Circulair Brabant, een aanpak van de provincie, en alle acties die de provincie Noord-Brabant gaat oppakken om haar ambitie te verwezenlijken. En een positionering van de provincie: als partner in het veld, die samen met andere partijen toewerkt naar een Circulair Brabant.

De meerwaarde van Groen Licht

Groen Licht structureert, adviseert en produceert. We structureren de aanpak en het proces, we adviseren over de te nemen stappen, en we produceren teksten voor de agenda. We werken, samen met het projectteam van de provincie, met een adaptieve aanpak. De route is afhankelijk van het complexe bestuurlijke proces, maar het doel blijft altijd overeind. We werken via heldere deelproducten toe naar een concreet eindresultaat: een ambitieuze Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023.

Bekijk deze projecten ook

No items found.