Regionale Energiestrategie West-Brabant

Regionale Energiestrategie
Warmtetransitie

Groen Licht als buitenboordmotor in de RES en kwartiermaker/coördinator Warmte.

Voortbouwen op bestaande energie

West-Brabant is een regio waar duurzame energie al lang een belangrijk thema is: de eerste windmolens staan alweer meerdere decennia, en ook op het vlak van zonne-energie is er al veel. Niet voor niets is West-Brabant een van de eerste regio's die haar RES 1.0 heeft afgerond. Groen Licht heeft daaraan stevig bijgedragen.

Vertalen technische inzichten naar begrijpelijke inhoud

Groen Licht heeft binnen de RES West-Brabant gewerkt aan de thema's Ruimte, Elektriciteit en Warmte. Met het doel om te komen tot begrijpelijke resultaten. Resultaten die recht doen aan de complexiteit van de materie. En tegelijkertijd begrijpelijk zijn en logisch in elkaar zitten.

Het vertalen van ingewikkelde vraagstukken naar begrijpelijke resultaten is het mooiste wat er is.”

Groen Licht als buitenboordmotor

Binnen de RES West-Brabant was behoefte aan power: niet alleen praten maar ook doen, aan mensen die echt iets gingen maken, en gingen 'rennen' om producten te maken. Dat vinden we leuk: van beschouwen naar actie. Op die manier hebben we vol ingezet op en bijgedragen aan het maken van zowel de Concept- als de 1.0-versie van de Regionale Energie Strategie .

Kwartiermaker warmte

Na de RES 1.0 is de RES niet voorbij: de vele acties uit de RES 1.0 vragen opvolging. Zowel op lokaal als regionaal niveau. Groen Licht vervult het kwartiermakerschap voor warmte: het opstarten en aanjagen van de in de RES 1.0 afgesproken acties in gang zetten en organiseren.

Bekijk deze projecten ook

No items found.