Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energiestrategie
Project- & programmamanagement

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

29 publieke partijen

werken samen in en aan de RES Rotterdam Den Haag, plus alle betrokken maatschappelijke en private organisaties.

Een strategie die past bij de regio

De regiopartijen in Rotterdam-Den Haag stelden al vroeg de ambitie van een ‘toekomstbestendig energiesysteem per 2050’ vast. In de RES moest dit geconcretiseerd worden naar afspraken over opwek van duurzame elektriciteit, warmte en bijbehorende samenwerking richting 2030 en verder. Het uitwerken van een regionale inzet vroeg om het organiseren van het samenspel tussen 23 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie en andere betrokkenen in een transparant proces. Centraal stond daarbij de behoefte om aan te sluiten op de kenmerken van de regio: ruimtelijk, energetisch, maar ook breder.

Wat doet Groen Licht?

Groen Licht treedt in de RES Rotterdam-Den haag op als procesmanager. Onze toegevoegde waarde zit allereerst in het ontwerpen en bewaken van het proces om tot afspraken te komen: Stapsgewijs gezamenlijk inhoud ontwikkelen op basis van goed voorbereide werksessies, waar soms wel 60 mensen aan deelnamen. Met duidelijke invloedsmomenten voor ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen. Via gezamenlijke feitenbasis, naar principes en spelregels, naar voorkeurvolgordes voor wind, zon en warmtebronnen om uiteindelijk tot een gezamenlijke regionale inzet te komen.  

Onze toegevoegde waarde was breder dan de inhoud: het procesmanagement fungeert ook als linking pin tussen programmateam en meebouwende regiopartijen. Bovendien lag er een belangrijke rol in het toegankelijk en begrijpelijk aanreiken van de complexe inhoud om tot constructieve gesprekken te komen. Ook de rol van organisator en facilitator van de vele ambtelijke en bestuurlijke ateliers en bijeenkomsten hebben we vervuld. Dit alles uiteraard in zeer nauwe samenwerking met programmanager, vele betrokkenen vanuit regiopartijen en diverse betrokken expert-adviesbureaus.  

Gedragen regionale inzet als resultaat

Dit intensieve proces heeft tot nu toe geresulteerd in onder meer het regionale Energieperspectief en de ambitieuze Concept RES. Op dit moment werken we, met vele betrokkenen, hard aan de afronding van de RES 1.0.

Bekijk deze projecten ook

No items found.