Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord en Zuid

Regionale Energiestrategie
Project- & programmamanagement

Procesmanagement van Concept RES en RES 1.0 in de regio's Noord-Holland Noord en Zuid.

Complexe nieuwe opgave in grote regio's

De totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid vraagt om een goed doordachte aanpak. Die is nodig om tot gedragen keuzes te komen voor de opwek van duurzame elektriciteit en warmte. Vooral omdat het aantal betrokkenen groot is: naast de 47 gemeenten, provincie en waterschappen ook vele maatschappelijke en private partijen.

Participatie en bottom up

We hebben een zorgvuldig proces ontworpen en begeleid om de Concept RES-en te ontwikkelen. Volgens een duidelijk stappenplan met intensieve 'bottom-up' participatie. Als onderdeel daarvan hebben we, samen met vele betrokkenen, in meer dan 100 ateliers in gemeenten, subregio's en op regionale schaal, input opgehaald voor het vinden van zoekgebieden.

Belangrijke toegevoegde waarde die we hebben geleverd zat in de combinatie van een duidelijk proces, gezamenlijk ontwikkelde inhoud en goed gefaciliteerde werkbijeenkomsten. Die maakte het mogelijk om tot voortgang en keuzes te komen. In de ontwikkeling van de RES-en 1.0 ligt de nadruk meer op het faciliteren van de uitwerking van zoekgebieden door de lokale eigenaren.

Procesmanager als verbinder

Procesmanagement omvat voor Groen Licht meer dan procesontwerp, -begeleiding en het organiseren en faciliteren van de participatie. Een belangrijke toegevoegde waarde is die van verbinder: het bijeenbrengen van de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke inzichten en inhoudelijke keuzes in techniek en ruimte. We zorgen dat de signalen uit de samenleving passend vertaald worden naar de plannen in de RES. En dat omvat ook nadrukkelijk het organiseren van het samenspel tussen de verschillende betrokken adviesbureaus.

Bekijk deze projecten ook

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

warmtetransitie

warmtetransitie

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

Regionale Energiestrategie West-Brabant

warmtetransitie

warmtetransitie

Groen Licht als buitenboordmotor in de RES en kwartiermaker/coördinator Warmte.

Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee

warmtetransitie

Aanpak en proces, inhoudelijk advies en projectondersteuning voor een Energieleverend Goeree-Overflakkee.