Aanpakken in de energietransitie

Wij zijn Groen Licht

Adviseurs en aanpakkers in de energietransitie. Concreet, actiegericht en overzichtelijk.

over groen licht

Wat wij doen?

Energiestrategie

Het energiesysteem verandert. Groen Licht helpt met het bepalen van ambitie, het inrichten van samenwerking en stappenplan en het komen tot keuzes.

Warmtetransitie

Verwarming van de gebouwde omgeving vraagt om flexibele planontwikkeling. Met inhoud en participatie als basis ontwikkelt Groen Licht aanpakken op maat.

Duurzame elektriciteit

De opwek van duurzame elektriciteit met zon en wind vraagt om zorgvuldige afwegingen. Groen Licht regisseert en ondersteunt op inhoud en proces.

Circulaire economie

De circulaire economie is een uitdagende puzzel met veel facetten. Groen Licht geeft inzicht, helpt met het bepalen van stappen en het bereiken van concreet resultaat.

Project- & Programmamanagement

Het in goede banen leiden van opgaven in de energietransitie is een vak, juist vanwege de vaak complexe context. Maatwerk is een voorwaarde om samen met betrokkenen tot gedragen resultaten te komen.

Procesontwerp & governance

De energietransitie zit vol onzekerheden. Daarom is 'proceszekerheid' rondom opgaven zeer waardevol. Gedragen resultaten vragen om duidelijke stappen, goede sturing, en duidelijkheid over de invloedsmogelijkheden voor betrokkenen.

Beleidsadvies

Passend beleid is cruciaal om stappen te zetten in de energietransitie. Het legt uit, geeft richting en verbindt verschillende sectoren, opgaven op uiteenlopende niveaus.

Uitgelichte projecten

Taskforce Regionale Energie-infrastructuur

Procesontwerp & governance

Project- & programmamanagement

Een gezamenlijke strategie van de 12 provincies voor programmering & prioritering in de regionale energie-infrastructuur.

Nationale ruimtelijke strategie voor het energiesysteem

Duurzame elektriciteit

Beleidsadvies

Inzicht in de ruimtelijke effecten van keuzes in het energiesysteem.

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord en Zuid

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement van Concept RES en RES 1.0 in de regio's Noord-Holland Noord en Zuid.

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie Provincie Noord-Brabant

Circulaire economie

Beleidsadvies

Een circulaire toekomst voor de Provincie Noord-Brabant.

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

Aardgasvrij wonen in Bospolder-Tussendijken Rotterdam

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Samen met de bewoners naar een aardgasvrij Bospolder-Tussendijken

Opdrachtgevers