Aardgasvrij wonen in Bospolder-Tussendijken Rotterdam

Warmtetransitie
Beleidsadvies

Samen met de bewoners naar een aardgasvrij Bospolder-Tussendijken

Ondersteuning complexe beweging

De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving is complex. Om de transitie op gang te helpen zijn diverse stimuleringsregelingen ontwikkeld en ontdekplekken aangewezen. Om te leren hoe we van aardgas op alternatieve vormen van verwarmen kunnen overschakelen.

De kracht zit vaak in de mogelijkheid om op integrale wijze uiteenlopende belangen in een complex krachtenveld samen te brengen

Ontwikkelen passend aanbod voor overstap

De wijk Bospolder-Tussendijken is één van die ontdekplekken. Rotterdam heeft deze wijk succesvol aangedragen bij het landelijke programma aardgasvrije wijken (PAW). Op dit moment is het nog niet haalbaar om kostenneutraal over te stappen. Daarom vraagt vrijwillige overstap van bewoners om een passend aanbod.

Groen Licht ontwikkelt dit aanbod. In nauw samenspel met betrokkenen vanuit de gemeente, de warmteleverancier, woningbouwcorporatie en het kennisloket VVE010. We structureren de omvangrijke hoeveelheid en ingewikkelde gegevens en mogelijke keuzes. En we zorgen ervoor dat in gezamenlijkheid keuzes worden gemaakt, die leiden tot het bewonersaanbod.

Bekijk deze projecten ook

Rotterdams Klimaatakkoord

warmtetransitie

warmtetransitie

Voorzitter van de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord

Ontwikkelprogramma Lage Temperatuur Warmte

warmtetransitie

warmtetransitie

Contouren van het ontwikkelprogramma voor een lage temperatuur warmtevoorziening

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

warmtetransitie

warmtetransitie

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0