Projecten

Groen Licht beschikt over ruime ervaring in de energietransitie en de andere duurzaamheidstransities. In verschillende rollen, opgaven, op uiteenlopende schaalniveaus. En voor een groot scala aan opdrachtgevers. Hierdoor kennen wij de opgaven, uitdagingen, belangen en betrokkenen als geen ander. Dit geeft een stevige basis voor elke opdracht waaraan we werken.

Op alle niveaus actief

Groen Licht werkt aan opdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. We spreken de taal van Rijk tot wijk.

Windenergie in gemeente Amsterdam

Duurzame elektriciteit

procesadvies

Project- & programmamanagement

Een strategisch procesplan voor de realisatie van 50 MW windenergie in de gemeente Amsterdam.

Taskforce Regionale Energie-infrastructuur

Procesontwerp & governance

Project- & programmamanagement

Een gezamenlijke strategie van de 12 provincies voor programmering & prioritering in de regionale energie-infrastructuur.

Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor regio Drechtsteden

Regionale Energiestrategie

Duurzame elektriciteit

Beleidsadvies

Via interactieve werksessies naar een stevig fundament voor uitvoering van de RES.

NP RES - 'Foto' van de 30 RES-regio's

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Duurzame elektriciteit

2x per jaar actueel inzicht in de vorderingen, resultaten en uitdagingen van de 30 RES-regio's.

Beleidskader & Uitvoeringsprogramma Milieu, Klimaat & Duurzaamheid

Procesontwerp & governance

Project- & programmamanagement

Beleidsadvies

Van ambitie naar beleid en uitvoering voor de provincie Noord-Brabant.

Nationale ruimtelijke strategie voor het energiesysteem

Duurzame elektriciteit

Beleidsadvies

Inzicht in de ruimtelijke effecten van keuzes in het energiesysteem.

Zonnekader Gemeente Altena

procesadvies

Project- & programmamanagement

Helderheid over mogelijkheden en voorwaarden voor zonne-energie in de gemeente Altena.

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord en Zuid

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement van Concept RES en RES 1.0 in de regio's Noord-Holland Noord en Zuid.

Aardgasvrij wonen in Bospolder-Tussendijken Rotterdam

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Samen met de bewoners naar een aardgasvrij Bospolder-Tussendijken

Energieakkoord en RES Holland Rijnland

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Vertaling van de bestaande regionale ambitie naar een Regionale Energiestrategie

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie Provincie Noord-Brabant

Circulaire economie

Beleidsadvies

Een circulaire toekomst voor de Provincie Noord-Brabant.