Projecten

Groen Licht beschikt over ruime ervaring in de energietransitie en de andere duurzaamheidstransities. In verschillende rollen, opgaven, op uiteenlopende schaalniveaus. En voor een groot scala aan opdrachtgevers. Hierdoor kennen wij de opgaven, uitdagingen, belangen en betrokkenen als geen ander. Dit geeft een stevige basis voor elke opdracht waaraan we werken.

Op alle niveaus actief

Groen Licht werkt aan opdrachten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. We spreken de taal van Rijk tot wijk.

Ontwerpwijzer Hubs

Procesontwerp & governance

Integrale energiesystemen

Een gedragen handreiking voor slim en toekomstbestendig ontwerp

Ontwikkelplan RES 2.0 en planMER Midden-Holland

Regionale Energiestrategie

PlanMER

Procesontwerp & governance

Duurzame elektriciteit

Een doordacht samenspel voor de planMER en RES 2.0

Begeleiding en advisering versnellingsbijeenkomsten Noord-Holland

procesadvies

Duurzame elektriciteit

Integrale energiesystemen

Een versnellingscasus tot verduurzaming van energievoorzieningen

Startnotitie MIEK Zuid-Holland

Procesontwerp & governance

Beleidsadvies

Ondersteuning en advisering voor een gedragen startnotitie

Leiden Ondergrond

Integrale energiesystemen

Duurzame elektriciteit

Procesontwerp & governance

Een duurzaam integraal netwerk dat past bij de ontwikkeling van Leiden

Energietransitie Groene Hart

Project- & programmamanagement

Integrale energiesystemen

procesadvies

Procescoördinatie positionering Duurzame Energie in het Groene Hart

Integraal Programmeren en Prioriteren Drenthe

Programmeren & Prioriteren

Procesontwerp & governance

Integrale energiesystemen

Ontwikkelen aanpak en governance voor het REIS

Werkgroep Integraal Programmeren

Programmeren & Prioriteren

Procesontwerp & governance

Duurzame elektriciteit

Samenwerken aan gedragen keuzes rond netschaarste in Nederland

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord en Zuid

Regionale Energiestrategie

Project- & programmamanagement

Procesmanagement van Concept RES en RES 1.0 in de regio's Noord-Holland Noord en Zuid.

Zonnekader Gemeente Altena

procesadvies

Project- & programmamanagement

Helderheid over mogelijkheden en voorwaarden voor zonne-energie in de gemeente Altena.

Aardgasvrij wonen in Bospolder-Tussendijken Rotterdam

Warmtetransitie

Beleidsadvies

Samen met de bewoners naar een aardgasvrij Bospolder-Tussendijken