Ontwikkelprogramma Lage Temperatuur Warmte

Warmtetransitie
Beleidsadvies

Contouren van het ontwikkelprogramma voor een lage temperatuur warmtevoorziening

Grote potentie en ambitie: aan de slag

Amsterdam wil in 2030 minimaal 150.000 woningen aangesloten hebben op een lage temperatuur warmtesysteem. Dit vraagt om een sturende rol van de gemeente. Amsterdam wil, gezien de ambitie en beperkte tijd, niet wachten totdat alles duidelijk en bekend is, maar gaat aan de slag met voorbereiding van deze systemen. Dit vraagt om het expliciet en gericht ontwikkelen en borgen van de benodigde kennis en kunde in de betrokken organisatieonderdelen.

De meerwaarde van Groen Licht

Groen Licht heeft de gemeente Amsterdam ondersteund met het opstellen van een voorstel voor een ontwikkelprogramma. De 'contourennotitie', die hiervan het resultaat is, is onderdeel van het bredere programmavoorstel voor Lage Temperatuur Warmte. Door gestructureerd in samenspraak met betrokkenen te werken aan de totstandkoming is een duidelijk, ambitieus en overzichtelijk voorstel tot stand gekomen.

Bekijk deze projecten ook

No items found.