Regionale Energiestrategie U16

Regionale Energiestrategie

Interim programmamanagement voor de RES U16

22 partijen

vormen de RES U16:16 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie en de netbeheerder

RES U16

Gedurende een beknopte periode van 4 maanden heeft Groen Licht het programmamanagement verzorgd van de RES van de U16. Dit omvatte onder meer het ontwerpen en organiseren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, inhoudelijke ontwikkeling van de RES 1.0 op basis van de Ontwerp (Concept) RES, participatie en communicatie en de benodigde ontwikkeling van het programmateam.

Bekijk deze projecten ook

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag

warmtetransitie

warmtetransitie

Procesmanagement voor de Concept RES en de RES 1.0

Energieakkoord en RES Holland Rijnland

warmtetransitie

warmtetransitie

Vertaling van de bestaande regionale ambitie naar een Regionale Energiestrategie

Rotterdams Klimaatakkoord

warmtetransitie

warmtetransitie

Voorzitter van de tafel Schone Energie van het Rotterdams Klimaatakkoord