Taskforce Regionale Energie-infrastructuur

Procesontwerp & governance
Project- & programmamanagement

Een gezamenlijke strategie van de 12 provincies voor programmering & prioritering in de regionale energie-infrastructuur.

De energie-infrastructuur staat voor een enorme verbouwing. Op veel plekken in Nederland loopt economische ontwikkeling, woningbouw en opwek vast omdat er geen transportcapaciteit is op de regionale energienetten. De energie-infrastructuur moet uitgebreid worden, maar dit kan niet overal, en zeker niet overal tegelijk. Er mist overzicht en een goed proces om tot keuzes te komen: waar gaan we de energie-infrastructuur versterken, en waar beginnen we? Daarbij moeten soms lastige keuzes gemaakt worden. Als niet alles tegelijk aangesloten kan worden, wat komt dan eerst? Woningbouw, elektrificatie van de industrie, verduurzaming van de mobiliteit, of de opwek uit de RES? Deze keuzes vragen om een integrale afweging waarin niet alleen energie, maar ook andere belangen worden meegewogen. Verschillende partijen constateren dat regie nodig is in de regionale energie-infrastructuur. De 12 provincies hebben gezamenlijk besloten dat zij deze regierol willen vervullen.

Wat doet Groen Licht?

Het IPO-bestuur heeft een Bestuurlijke Taskforce ingesteld die de 12 provincies adviseert over de invulling van deze provinciale regierol. IPO heeft Groen Licht gevraagd om het projectteam Regionale Energie-infrastructuur te versterken bij het opstellen van de adviezen van de Bestuurlijke Taskforce. Groen Licht adviseert hierin over de invulling van programmeringsproces, de te nemen stappen, de (interbestuurlijke) samenwerking en de randvoorwaarden. We voeren deze opdracht uit in nauwe samenwerking met de 12 provincies, zowel ambtelijk als bestuurlijk, het IPO-bureau, netbeheerders, gemeenten en andere interbestuurlijke partners.

Bekijk deze projecten ook

No items found.