Jasper Mansier

Adviseur

In de toekomst leven we op een schone planeet en in harmonie met de natuur. Hiervoor moet onder andere de uitstoot van broeikasgassen naar beneden. Een van de belangrijke sporen die we hiervoor bewandelen is de energietransitie en hiermee het sterk terugdringen van de CO2-uitstoot. In het westen gebruiken we de meeste energie, en veroorzaken we hierdoor een belangrijk deel van de klimaatverandering, maar ook hebben we de middelen en het vernuft om een positieve verandering in gang te zetten en dus het cruciale goede voorbeeld te geven.

Vanuit Groen Licht draag ik graag bij aan deze positieve verandering. Ik heb politicologie gestudeerd en 3 jaar bij HDSR (waterschapregio Utrecht) gewerkt aan duurzaamheid en klimaatadaptatie als programmasecretaris en beleidsmedewerker. Ik ben goed in het herkennen van hoofdlijnen, het integraal vooruit denken en in het begeleiden en doorzien van processen. Hiernaast heb ik kennis op beleidsniveau van de energietransitie. Ik ben in mijn kracht tijdens het:

·     analyseren, uitzoeken en herkennen van hoofdlijnen;

·     presenteren, vertellen;

·     samenwerken en processen begeleiden / doorzien;

·     vormen van integrale visies voor de toekomst.