Floris de Groot

Adviseur & Partner

Over Floris

De energietransitie is een prachtige opgave om dagelijks volop mee bezig te zijn. Werken aan de toekomstbestendigheid van Nederland in een zeer complexe context van inhoudelijke, technische, organisatorische en juridische onzekerheden.

Ik ben ruim 10 jaar actief in de energietransitie. Niet alleen als adviseur, programma- en procesmanager, maar eerder ook vanuit een regionaal netbeheerder. Mijn ervaring omvat opgaven op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ik ben betrokken (geweest) bij diverse Regionale Energiestrategiëen, Warmtestrategieën en -transitievisies, Energieagenda's, Uitvoeringsprogramma's, Haalbaarheidsonderzoeken (warmtenetten en -projecten).

Ik vervul typisch de rol van onafhankelijke spin in het web waarbij ik me richt op

  • aansturing planmatige ontwikkeling van inhoudelijke producten. Samen met andere bureaus, professionals en betrokken stakeholders.
  • voorbereiding en begeleiding van bestuurlijke besluitvorming.
  • procesontwerp en -inrichting: uitzetten van de lange lijnen, tussenstappen en -producten en beïnvloedings-en beslismomenten.
  • inrichten en verzorgen van brede participatie- en consultatietrajecten en -bijeenkomsten.