Verkenning Borging RES in Omgevingsinstrumentarium

Duurzame elektriciteit
Regionale Energiestrategie
Beleidsadvies

Inzicht in de mogelijkheden van de instrumenten van de provinciale omgevingswet voor de RES.

De omgevingswet en de RES

De omgevingswet biedt - vanaf 2022 - veel mogelijkheden voor overheden. Ook in de energietransitie. In opdracht van het Interprovinciaal Overleg heeft Groen Licht, samen met provincies, in beeld gebracht welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt voor provincies bij het vastleggen van de RES in beleid.

Sturingsstijlen als cruciale factor

De omgevingswet biedt heel veel mogelijkheden: de juridische mogelijkheden zijn talrijk en breed. Interessant wordt het wanneer we de mogelijkheden confronteren met de (politiek-bestuurlijke) wensen. Groen Licht heeft een overzicht ontwikkeld aan de hand van 3 verschillende sturingsstijlen: 'Zo veel mogelijk decentraal', 'Zo veel mogelijk interbestuurlijk' en 'Stevige sturing door provincie'. En, samen met deskundigen uit provincies, hebben we in beeld gebracht welke instrumenten dan welke mogelijkheden bieden. Verschillende instrumenten van de omgevingswet passen bij verschillende sturingsstijlen. En door de inzet van instrumenten te combineren kunnen passende 'arrangementen' worden ontwikkeld waarmee de RES kan worden geborgd in beleid.

De omgevingswet biedt heel veel mogelijkheden. De vraag is wat je ermee wilt bereiken.”

Van kennis en ambitie naar inzicht en actie

Provincies hebben ambities op het vlak van energie, en becshikken over ruimte juridische kennis van de omgevingswet. Groen Licht heeft in deze opdracht geholpen met het creëren van overzicht, inzicht en handelingsperspectieven. We hebben, samen met de provincies, duidelijk gemaakt wat provincies met de omgevingswetinstrumenten kunnen bereiken, en hoe ze de verschillende instrumenten kunnen inzetten om beleidsdoelen te bereiken. Zo helpen we de energietransitie weer een stukje verder van ambitie naar actie.

Bekijk deze projecten ook

No items found.